HOMEPAGE
Basalt orgelpijpen Carrière Chastraix Frankrijk

     Beste bezoeker van onze website,

 

 

       Misschien heb je via familie of vrienden al gehoord van Guapo Team Belgium?

       Nog niet? Dan wil ik je op deze website graag nader kennis laten maken met onze vereniging.

 

      Guapo Team Belgium is een vereniging voor mineralogie en paleontologie uit Kortrijk, ontstaan in mei 2012.

       Het begon onder vrienden, allen verzamelaar van mineralen en fossielen, die elkaar regelmatig tegen kwamen bij het uitoefenen van hun hobby.

 

      Hieruit ontstond het idee om samen uitstappen te organiseren en ideeën uit te wisselen. Het hart van een nieuwe vereniging werd er kloppend gemaakt!

      Guapo Team Belgium kende een snelle groei en bestaat inmiddels als een volwaardige vereniging, met een dynamisch bestuur en een 50-tal leden.

      We tellen onder onze leden ook een behoorlijk aantal jongeren, ook -12 jarigen.

 

      Onze belangrijkste doelstellingen als vzw zijn:

 

       - Het zoeken en verzamelen van mineralen en fosielen in groep. Dit gebeurt als amateurgeoloog in de

         mineralogie en paleontologie.

 

       - Het aanbrengen van kennis over mineralen, fossielen en het nodige respect voor natuur aan onze leden

         bij onze excursies en activiteiten.

 

       - Het naar buiten brengen van onze werking en verzameling, ter kennisgeving aan het ruimere publiek,

         door middel van het inrichten van tentoonstellingen en een jaarlijkse beurs.

 

       - Het begeleiden van klassen tijdens een studiereis of op een educatieve wijze een klasvoorstelling

         geven over mineralogie en paleontologie.

 

      Maandelijks worden uitstappen georganiseerd vanuit de vereniging, zowel in binnen- en buitenland.

      Jaarlijks zijn er, een weekend uitstap en een 4 of 5-daagse uitstap naar het buitenland.

      Ook in 2020 blijft die 2de zondag " de dag " bij uitstek voor leden van Guapo Team Belgium!

      Februari 2020 was de start van ons 8ste werkjaar.

      Meer nieuws aangaande uitstappen en activiteiten vinden onze leden terug in maandelijkse nieuwsbrieven.

 

      Na de uitstappen komen wij geregeld samen in het lokaal.                                                                                      

      Tijdens deze bijeenkomsten (4de zondag v.d.maand) is er heel wat activiteit! Dat gaat van determinatie,

      verkleinen van de stukken in de steenbrekers,

      bekijken van mineralen onder de lenzen van binoculairs en begeleiding van jongeren.

      Geregeld worden er ook cursussen en vorming gegeven in verband met mineralen, fossielen,

      veiligheid of een gastspreker die langs komt.

      Deze bijeenkomsten zijn eveneens toegankelijk voor niet-leden!


      In 2013 werd onze vereniging een vzw en bekomen wij een socio-culturele erkenning van stad Kortrijk,

      onze vereniging zetelt in Werkgroep 1 van het Kortrijks Verenigingsplatform.

 

      In oktober 2015 verkregen wij ons eigen lokaal, met dank aan stad Kortrijk. Maandelijks hebben wij daar

      met onze leden bijeenkomsten (iedere 4de zondag) en bestuursvergaderingen (iedere 3de vrijdag)

      Ons adres:GROENINGEHEEM PASSIONISTENLAAN 1a, 8500 KORTRIJK.  Zie pagina " ons lokaal " op deze website.


      Graag nog wat uitleg over onze naam:

      Wat heeft de naam GUAPO nu te maken met mineralen en fossielen?

      Heel eenvoudig. Mijn hond Guapo was de mascotte van onze vereniging

      en ging jaren samen met mij mee op zoek in carrières zowel in binnen- en buitenland.

 

      Bij het zoeken naar een naam voor onze vereniging werd in 2012 geopperd om zijn naam te gebruiken.

      Guapo stierf evenwel op 2 juni 2014...

 

     Als aandenken aan GUAPO gaven wij iedere letter van zijn naam een betekenis:

 

    G = geologie van mineralen en fossielen

    U = uitdagend,

    A = avontuurlijk 

    P = plezant

          O = ontdekken.

 

     Ons logo kreeg een modernere look eind 2016 dit naar aanleiding van ons jubeleumjaar in 2017. 

 

    Mocht je interesse hebben, of heb je één of andere vraag aangaande mineralen of fossielen?

     Via ons contactformulier op deze site kom je bij ons terecht.

  

     

     Niet alleen via deze website zijn wij te zien op internet.

     Bekijk en volg ons ook via www.facebook.com/guapoteambelgiumvzw

     


     Interesse om lid te worden? Op deze site (zie pagina: hoe lid worden.) kan je als leek of als gevorderde, jong of minder jong, aansluiten bij onze

     vriendengroep. Je bent welkom!

 

     Ik wens je alvast veel kijkplezier op onze website.

     Geniet mee van de honderden avontuurlijke foto's genomen tijdens onze vele uitstappen en activiteiten.


     Als voorzitter heet ik u alvast welkom in onze sfeervolle en familiale vereniging.
                           


                           JAN OCULA

                             voorzitter

             GUAPO TEAM BELGIUM vzw


                                       GUAPO TEAM BELGIUM EEN VERENIGING

     MET PASSIE VOOR MINERALEN EN FOSSIELEN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

Calciet dubbelender, Wellin België.
Speerkies Marcasiet Dannes Frankrijk
Fluoriet op Calciet Wellin België.
Kwarts geode, Normandië Frankrijk
Diverse schelpfossielen, Kleiputten Egem België.
Onze mascotte GUAPO °2001 - + 2014.
Andradiet La Panouse de Séverac Frankrijk.

 

Deel van de medewerkers aan de beurs 2017, van linls naar rechts: HILDE (lid medewerker) - KEVIN (PR en organisatie) - PAULIEN (jeugdlid medewerker) - BERT (lid medewerker) - MARINA (lid medewerker) - TOM (lid medewerker) - JAN (voorzitter) -

FRANCIS (secretaris) - BAVO (veiligheidscoördinator) - LIES (lid medewerker) - MAGDA (onder-voorzitter) en LUC (penningmeester)

foto met dank aan: NICO SPELEERS