HOMEPAGE

 

     ONZE VOORZITTER AAN HET WOORD: 

 

 

       Guapo Team Belgium vzw, reeds 10 jaar een begrip in Kortrijk en ver daarbuiten!

       Graag bied ik u, in deze homepage, ons ontstaan en onze werking aan als kennismaking. Welkom op onze site!

 

      Guapo Team Belgium is een vereniging voor mineralogie en paleontologie uit Kortrijk officieel ontstaan in mei 2012.

       Het begon in 2009 onder vrienden, allen zoekers en verzamelaars van mineralen en fossielen

       die elkaar regelmatig ontmoeten voor het uitoefenen van hun hobby.

      Daaruit ontstond het idee om als vereniging uitstappen te organiseren en ervaringen uit te wisselen.

      Het hart van een nieuwe vereniging werd er kloppend gemaakt!


      Guapo Team Belgium kende een snelle groei en bestaat inmiddels als een volwaardige vereniging,

      met een dynamisch bestuur en een 50-tal leden.

      We tellen onder onze leden ook een behoorlijk aantal jongeren, ook -12 jarigen.

 

      Onze belangrijkste doelstellingen als vzw zijn:

 

       - Het zoeken en verzamelen van mineralen en fosielen in groep. Dit gebeurt als amateurgeoloog in de

         mineralogie en paleontologie.

 

       - Het aanbrengen van kennis over mineralen, fossielen en het nodige respect voor natuur aan onze leden

         bij onze excursies en activiteiten.

 

       - Het naar buiten brengen van onze werking en verzameling, ter kennisgeving aan het ruimere publiek,

         door middel van het inrichten van tentoonstellingen en een jaarlijkse beurs.

       

      - Het begeleiden van klassen tijdens een studiereis of op een educatieve wijze een klas- of groepsvoorstelling

        geven over mineralogie en paleontologie.

 

      Maandelijks worden uitstappen georganiseerd vanuit de vereniging, zowel in binnen- en buitenland.

      Jaarlijks zijn er, een weekend uitstap en een 4 of 5-daagse uitstap naar het buitenland.

      Details over uitstappen en activiteiten vinden de leden, via ons redactieteam, terug in tweemaandelijkse nieuwsbrieven.

 

      Na de uitstappen komen wij geregeld samen in het lokaal.                                                                                      

      Tijdens deze bijeenkomsten (4de zondag v.d.maand) is er heel wat activiteit. Dat gaat van determinatie,

      verkleinen van de stukken in de steenbrekers,

      bekijken van mineralen onder de lenzen van binoculairs en begeleiding van jongeren.

      Geregeld worden er ook cursussen en vorming gegeven in verband met mineralen, fossielen,

      veiligheid of een gastspreker die langs komt.

      Deze bijeenkomsten zijn eveneens toegankelijk voor niet-leden.


      In 2013 werd onze vereniging een vzw en bekomen wij een socio-culturele erkenning van stad Kortrijk.

      Onze vereniging zetelt in Werkgroep 1 van het Kortrijks Cultuur-Verenigingsplatform.

 

      In oktober 2015 verkregen wij ons eigen lokaal, met dank aan stad Kortrijk. Maandelijks hebben wij daar

      onze ledenbijeenkomsten (iedere 4de zondag van 9u00 tot 12u00) en bestuursvergaderingen (iedere 3de vrijdag)

      Ons adres:GROENINGEHEEM PASSIONISTENLAAN 1a, 8500 KORTRIJK.  Zie pagina "Ons lokaal".


      Graag nog wat uitleg over onze naam:

      Wat heeft de naam GUAPO nu te maken met mineralen en fossielen?

      Heel eenvoudig. Guapo, mijn hond was de mascotte van onze vereniging

      en ging jaren samen met mij en onze vereniging mee op zoek in carrières zowel in binnen- en buitenland.

 

      Bij het zoeken naar een naam voor onze vereniging werd in 2012 geopperd om zijn naam te gebruiken.

      Guapo stierf evenwel op 2 juni 2014...

 

     Als aandenken aan GUAPO gaven wij iedere letter van zijn naam een betekenis:

 

    G =  Geologie van mineralen en fossielen:

    U =  Uitdagend,

    A =  Avontuurlijk 

    P =  Plezant

          O = Ontdekken.

 


     Mocht je interesse hebben, of heb je één of andere vraag aangaande mineralen of fossielen?

     Via ons contactformulier op deze site kom je bij ons terecht.

  

     Niet alleen via deze website zijn wij te zien op internet.

     Bekijk en volg ons ook via www.facebook.com/guapoteambelgiumvzw

     

     Interesse om lid te worden? Op deze site (zie pagina: Hoe lid worden.) kan je als leek of als gevorderde,

     jong of minder jong, aansluiten bij onze vriendengroep. Je bent welkom!

 

     Ik wens je alvast veel kijk- en leesplezier op onze website.

     Geniet mee van de honderden avontuurlijke foto's genomen tijdens onze uitstappen en activiteiten. (Klik op de foto's om deze uit  te vergroten.)


     Als voorzitter heet ik u alvast welkom in onze sfeervolle en familiale vereniging!      
                           


                           JAN OCULA

                             voorzitter

             GUAPO TEAM BELGIUM vzw


                                       GUAPO TEAM BELGIUM EEN VERENIGING

     MET PASSIE VOOR MINERALEN EN FOSSIELEN,

             WAAR VRIENDSCHAP TROEF IS!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

Barietroos op septaria. Sheppye Engeland 2019

Calciet dubbelender, Wellin België.

                     Solitaire Calciet België 2018

Speerkies Marcasiet Dannes Frankrijk

                 Speerkies Marcasiet Frankrijk 2012

Fluoriet op Calciet Wellin België.

        Fluoriet en Dolomiet op Calciet België 2012

       Ons lokaal met bibliotheek, eveneens voor                              onze praktijk bijeenkomsten

Diverse schelpfossielen, Kleiputten Egem België.

GUAPO, onze mascotte.

         Diverse fossiele schelpen Egem België  2019

Kwarts geode, Normandië Frankrijk

 Kwarts in Silexgesteente Normandiê Frankrijk 2017

 

Deel van de medewerkers aan de beurs 2017, van linls naar rechts: HILDE (lid medewerker) - KEVIN (PR en organisatie) - PAULIEN (jeugdlid medewerker) - BERT (lid medewerker) - MARINA (lid medewerker) - TOM (lid medewerker) - JAN (voorzitter) -

FRANCIS (secretaris) - BAVO (veiligheidscoördinator) - LIES (lid medewerker) - MAGDA (onder-voorzitter) en LUC (penningmeester)

foto met dank aan: NICO SPELEERS